• Çalışma Saatleri

    07:30 - 20:30

  • Pazar

    10:30 - 18:00

Franchise

FRANCHISE

bursa • since 2001

FRANCHISE

Franchise bir ürünün veya hizmetin kullanım haklarına sahip kişi yada kurum tarafından, belirli bir süre şartlar ve sınırlamalar dahilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek sağlamak sureti ile, imtiyaz hakkını ticari işler yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkileridir.